IPCC-rapporten slår fast det vi redan visste, djur ska beta.

Svenska Naturskyddsföreningen har granskat FN`s IPCC-rapport och dragit slutsatsen att Svensk kött- och mjölkproduktion behövs för klimatets skull. Jo, du läste rätt. Till skillnad från många andra och framför allt högproducerande länder har Sverige en stor andel djur som betar, och betande djur bidrar till att ekosystemet stärks och att kol binds i marken. Här följer en länk till Naturskyddsföreningens förlag till politiska beslut som ska hjälpa världen att nå uppsatta klimatmål. Under femte och sista punkten i artikeln kan man läsa om SNF`s slutsatser kring köttproduktion. Här nämns vikten av vallbete flera gånger samt att man poängterar vikten av att vi drastiskt minskar ätandet av massproducerat utländskt kött. Detta kan inte tolkas på annat sätt än att svenska bönder och framför allt de som låter djuren beta i så stor utsträckning som möjligt är de stora klimathjältarna. Det är verkligen roligt att både FN och Naturskyddsföreningen stöttar våra idéer om hur lantbruksdjur ska hållas. Kanske är vi inte så tokiga ändå 🙂

Lämna ett svar