Mjölkkor

Under våren 2018 startade vi en ny verksamhetsgren, mjölkproduktion. Vi byggde en liten lagård och satte in rörmjölkning.

Korna går utomhus året om (med tillgång till ligghallar), de kommer bara in då det är dags för mjölkning. Det här är ett ganska ovanligt system att hålla mjölkkor på, men för oss som har en väldigt liten besättning funkar det fint. Korna mår bra av att vara utomhus. Vi har hitintills aldrig haft några problem med vare sig klövar, hasor, liggsår, svullna leder eller bölder. Korna mjölkar bra då de har fri tillgång till grovfoder (hö på vintern och bete på sommaren) dygnet runt, och vi ger dem bara ytterst lite kraftfoder. Det krävs dock en hel del jobb med att hålla ligghallarna rena och det går åt mer hö vintertid jämfört med om vi haft dem inomhus. Sedan är det lite pyssligt att ta dem in och ut ur lagården, vi tar nämligen ut varje ko för sig då hon mjölkat klart, men så fort de fått lite rutin så går det som en dans. Mjölken vi producerar skickar vi oftast till Norrmejerier, men ungefär en gång varje vecka tar vi mjölken själva till vårt gårdsmejeri där vi tillverkar LapplandsSmör.

Detta projekt har vi kunnat genomföra med hjälp av stöd från Europeiska fonden för landsbygdsutveckling.