InternWebb

M.II.O Entreprenads mission

Vi ska bidra till att skapa ett levande Norrland, där jordbruk & livsmedelsproduktion blir en växande framtidsbransch. Vi ska bidra till en hållbar utveckling och uppmuntra till entreprenörskap och stötta utvecklingen på landsbygden.

Logga in på din personliga MIIOEntreprenad-Mail